Electrometal

Privacy policy

BASIC INFORMATION ON DATA PROTECTION
 
RESPONSIBLE Electrometal, S.A. (hereinafter Electrometal).
PURPOSE Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin, així com la correcta prestació dels serveis sol·licitats i la resolució de dubtes i consultes. Les dades seran conservades mentre hi hagi relació entre les parts i, en cas que li enviem mails comercials, mentre no s'oposi a aquest tractament.
LEGITIMATION Execució i consentiment de l'interessat.
RECIPENTS Electrometal no cedirà les dades dels usuaris a tercers, excepte obligació legal o que es trobi en una relació contractual, per la qual cosa s'establiran les clàusules de confidencialitat corresponents i se sol·licitarà autorització prèvia a l'usuari.
RIGHTS Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com oposar-se al tractament de les dades de caràcter personal.

    Cookie settings